Greve Flugtskydning
 

Bestyrelsen i Greve Flugtskydningsforening

Formand
Michael Thaarup
Mob.: 30 22 84 00
Send mail til Michael
Valgt i 2018

 

Næstformand
Henrik Grejsen
Mob.: 20 90 70 94
Send mail til Henrik
Valgt i 2019

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Thomas Røslau
Mob.: 27 77 94 93
Send mail til Thomas
Valgt i 2018

 

Bestyrelsen valgperioder

Nedenfor nævnte ledige bestyrelsespost vil blive søgt besat på foreningens næste ordinære generalforsamling i april måned 2020. Da kasserer Birgit Kristensen har ønsket at forlade bestyrelsen, vil der skulle vælges ny kasserer for en ét-årig periode.

Michael Thaarup og Thomas Røslau genopstiller.

Tom Erikstrup opstiller til kassererposten for en ét-årig periode. 
 

 

Post Navn På valg i år
Kasserer Birgit Kristensen 2021
Næstformand Henrik Grejsen 2021
     
Formand Michael Thaarup 2020
Bestyrelsesmedlem Thomas Røslau 2020
Bestyrelsesmedlem ledig post 2020
     

 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Flugtskydningsforening - Clayshooting...