Greve Flugtskydning
 

Generalforsamling i GF

Der afholdes ordinær generalforsamling i alle lige år inden udgangen af april måned. 

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2024 i Greve Flugtskydningsforening

Der afholdes ordinær generalforsamling i Greve Flugtskydningsforening tirsdag den 30. april 2024, kl. 17.00 i Greve Jagtforenings lokaler på Kappelevvej 37, 2670 Greve.

Generalforsamlingen er åben for medlemmer med stemmeret som ikke er i kontingentrestance samt, hvem bestyrelsen måtte indkalde..

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af til bestyrelsen og revisor
7. Eventuelt

Bestyrelsen - 16. april 2024

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Flugtskydningsforening - Clayshooting...