#overskrift#
 
Åbningstider - se Grevejagt.dk    

  

 

Bliv medlem - det tager kun ét minut!

Det er nemt, at blive medlem af Greve Flugtskydningsforening, du skal blot udfylde nedenstående indmeldelsesformular og sende den til os. Du kan også melde dig ind ved henvendelse i klubhuset i åbningstiden.

Har du spørgsmål til kontingenter, indmeldelse, udmeldelse eller lignende er du altid velkommen til at ringe til vores formand.

Greve Flugtskydningsforening optager medlemmer med SKV/våbenpåtegning samt jægere og andre der ønsker, at deltage i flugtskydningskonkurrencer arrangeret/i regi af Dansk Skytte Union. Hvis du tager våbenpåtegning på kursus hos Greve Jagtforening bliver du automatisk medlem af GF.
 

GF medlemstyper og kontingent

2021

 

Ordinær/alm. medlem, fra 26 år 900  
Ungdom op til 25 år 600  
Dobbeltkontingent - kun for medlemmer af Greve Jagtforening 250  

Kursusgebyrer, kontingentopkrævning og betaling
Vær opmærksom på, at der er deltagelses- og undervisningsgebyrer m.m. ud over kontingenterne i forbindelse med forskelligartede aktiviteter, stævner m.m. 

Kontingentet opkræves hvert år i januar måned og skal være betalt senest ved udgangen af januar måned. Ved indmeldelse i løbet af året opkræves du 100% i perioden januar-juni og 50% i perioden juli-december.

Bemærk, at dit skydekort automatisk bliver lukket såfremt kontingent ikke er betalt rettidigt. Eventuelt ikke anvendt indestående på skydekort tilbagebetales ikke og vil ligeledes blive slettet.

SKV fornyelse
Hvis du har SKV skal denne fornys hvert 5. år. For at få fornyet din SKV skal du udfylde og indsende en SKV-2 blanket til os samt betale et administrationsgebyr på ca. 300 kr. Vi sender først din fornyelse videre i SKV-systemet efter modtagelse af din betaling for administrationsgebyret. Når din SKV er blevet fornyet udstedes et nyt SKV-kort, som du efterfølgende kan afhente i foreningen.

Husk at tilmelde dig betalingsservice - så sparer du faktureringsgebyret på 75 kr.
Når du melder dig ind skal du huske, at tilmelde dig betalingsservice. Det gør det nemt for dig selv og os og samtidig sparer du faktureringsgebyret på 75 kr.

Udmeldelse - kontingentrestance
Udmeldelse skal ske senest 1. november. Kontingent og indestående på skydekort tilbagebetales ikke.

Bemærk, at dit skydekort automatisk bliver lukket ved udløb af kontingentperioden og herefter ikke længere kan anvendes på skydebanen. Eventuelt ikke anvendt indestående på skydekort ved udløb af kontingentperiode tilbagebetales ikke og vil blive slettet.

Ovennævnte regler gælder ligeledes såfremt du ikke betaler dit kontingent rettidigt - Greve Flugtskydningsforening er berettiget til, at slette dit medlemsskab, samt indestående på skydekort, såfremt du er i kontingentrestance.

Vigtigt - hvis du har SKV
Såfremt du har SKV og ønsker medlemsskab af GF og samtidig melder dig ud af den forening, hvor din SKV er registreret, så SKAL du oplyse dit SKV-nr. til os i forbindelse med indmeldelsen, da vi herefter indsender registreringen til Dansk Skytte Union.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du ikke betaler dit kontingent rettidigt vil du blive slettet i vores medlemskartotek. Når vi sletter dit medlemsskab indberetter vi samtidig til Politi, SKV og Dansk Skytte Union, at du ikke længere er medlem og at din SKV vil derfor blive tilbagekaldt og dit/dine våben afhentet af Politiet. 

 

Udfyld formularen og bliv medlem

 

Ved indmeldelse accepterer du samtidigt at modtage nyhedsbreve fra os og vores samarbejdspartnere. Disse kan naturligvis fravælges efterfølgende. 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Flugtskydningsforening - Clayshooting...