#overskrift#
 
Åbningstider - se Grevejagt.dk    

  

 

Bliv medlem - det tager kun ét minut!

Det er nemt, at ansøge om medlemsskab af Greve Flugtskydningsforening, du skal blot udfylde nedenstående indmeldelsesformular og sende den til os. 

Greve Flugtskydningsforening optager medlemmer med SKV/våbenpåtegning samt jægere og andre der ønsker, at deltage i flugtskydningskonkurrencer arrangeret/i regi af Dansk Skytte Union. Hvis du tager våbenpåtegning på kursus hos Greve Jagtforening bliver du automatisk medlem af GF.

Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, med mindre der foreligger oplysninger om vedkommende, som efter bestyrelsens skøn vil kunne blive til skade for foreningen eller dens renomé. Udelukket fra medlemsskab er endvidere personer, som på grund af restance er slette som medlem enten hos os eller Greve Jagtforening, så længe dette mellemværende ikke er bragt i orden.

Har du spørgsmål til kontingenter, indmeldelse, udmeldelse eller lignende er du altid velkommen til at ringe til formanden.
 

GF kontingent og gebyrer

2024

 

Ordinær/alm. medlem 800  
Gebyr ved: indmeldelse, rykker, genåbning af skydekort 100  
Fornyelse af SKV 400  

Gebyrer, kontingentopkrævning og betaling
Vær opmærksom på, at der i forbindelse med indmeldelse, foreningsskift og fornyelse af SKV opkræves gebyrer. 

Kontingentet opkræves hvert år i januar måned via Greve Jagtforening og skal være betalt senest ved udgangen af januar måned. Ved indmeldelse i løbet af året opkræves der fuldt kontingent i perioden januar-juni og 50% kontingent i perioden juli-december.

Bemærk (restance), at dit skydekort automatisk bliver lukket ved kontingentrestance ud over 30 dage. Eventuelt ikke anvendt indestående på skydekort tilbagebetales kun i en periode på op til 12 måneder efter udmeldelse. Ved udmeldelse grundet manglende betaling tæller udmeldelsesdag fra den 1. januar.

SKV fornyelse
Hvis du har SKV skal denne fornys hvert 5. år. For at få fornyet din SKV skal du udfylde og indsende en SKV-2 blanket til os samt betale et administrationsgebyr. Vi sender først din fornyelse videre i SKV-systemet efter modtagelse af din betaling for administrationsgebyret. Når din SKV er blevet fornyet udstedes et nyt SKV-kort, som du efterfølgende kan hente i foreningen.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske senest 1. oktober. Kontingent tilbagebetales ikke.

Bemærk (udmeldelse), at hvis du har skydekort, så vil dette automatisk blive lukket på dato for udmeldelse og vil herefter ikke længere kunne anvendes på skydebanen. Eventuelt ikke anvendt indestående på skydekort tilbagebetales kun i en periode på op til 12 måneder efter udmeldelse, hvorefter det slettes.

Ovennævnte regler gælder ligeledes såfremt du ikke betaler dit kontingent rettidigt og husk, at Greve Flugtskydningsforening er berettiget til, at slette dit medlemsskab såfremt du er i kontingentrestance ud over 30 dage. Genindmeldelse kan kun ske efter betaling af eventult udestående/tidligere kontingentrestance og ved betaling af indmeldelsesgebyr.

Vigtigt - hvis du har SKV
Såfremt du har SKV og ønsker medlemsskab af GF, så SKAL du oplyse dit SKV-nr. til os i forbindelse med indmeldelsen, da vi herefter indsender registreringen til Dansk Skytte Union.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du ikke betaler dit kontingent rettidigt vil du få tilsendt et varselsbrev og senest 14 dage senere vil du herefter blive slettet i vores medlemskartotek. Samtidig med at vi sletter dit medlemsskab, indsender vi en SKV5 til Politi, SKV og Dansk Skytte Union, hvorefter din SKV tilladelse tilbagekaldes og dine våben skal afhændes, da du uden SKV vil være i ulovlig våbenbesiddelse. 
 

Ansøgningsformular

 

Ved indmeldelse accepterer du, at dine kontaktoplysninger videregives til Greve Jagtforening til brug i forbindelse med kontingentopkrævning, restancekontrol m.m.. Ligeledes acceperer du at modtage nyhedsbreve fra os og vores samarbejdspartnere. 

 Home    Sitemap  Foretrukne
Greve Flugtskydningsforening - Clayshooting...